Podjetje Elvip, d.o.o. postaja vodilno storitveno slovensko podjetje na področju elektromehanike, CNC obdelave, avtomatike in ponuja kombinacijo rešitev na tem področju. Ker želimo, da naše podjetje postane najboljše smo si zadali jasno vizijo: doseganje in izboljševanje kakovosti na vseh ravneh poslovanja. Kupec in njegovo zadovoljstvo sta cilj, h katerem strmimo.


Naša vizija je usmerjena k največjim vrednotam: zadovoljstvo kupcev, zaposlenih in uspešnost poslovanja.


Tržno učvrstitev svojega položaja bomo dosegli s prilagajanjem strukture in obsega svojih storitev tržnim potrebam in s trajnim boljšanjem kakovosti vseh storitev.